امروز سه شنبه , ۳ بهمن , ۱۳۹۶ شما در هات ناز هستید.

شما اینجا هستید » هات ناز

» گونه های گذران اوقات فراغت در کشور های مختلف

گذراندن اوقات فراغت در گذشته بیشتر با تحریک بدنی همراه بود. امروز تماشای تلویزیون گوش دادن به رادیو و موسیقی، کار با رایانه و … سهم زیادی از زمان فراغت انسان ها را در جوامع مختلف به خود اختصاص داده و این مسئله فکر بیشتر اندیشمندان را به خود مشغول داشته است

امروزه انتظارات بیشتری از زمان فراغت وجود دارد. افزایش اطلاعات و معلومات ، رشد خلاقیت و پرورش استعدادها، کمک به بهداشت و سلامت جسم و روان ، از جمله این انتظارات است.

اوقات فراغت به معنای زمان اضافی و بیهوده نیست بلکه در عصر حاضر که دگدگونی های سریع و زیادی صورت می پذیرد، بارور تر کردن هر چه بیشتر اوقات فراغت اقشار مختلف اهمیت بسیار زیادی دارد.

گونه های مختلف گذراندن اوقات فراغت:

گذراندن اوقات فراغت در عصر حاضر به دلیل توسعه فراوان در همه زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بسیار متنوع شده است

دیدگاه مطلب گونه های گذران اوقات فراغت در کشور های مختلف